Privacy statement

Deze website voor de Shopping Awards is door Vote Company BV gerealiseerd in opdracht van de Stichting Shopping Awards. De Stichting Shopping Awards is eindverantwoordelijk voor deze verkiezing. Vote Company BV, gevestigd Steijnlaan 16, 1217JS in Hilversum, is bij deze verkiezing verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op deze verkiezingswebsite kunnen worden gevraagd. De privacy van de bezoekers van de website wordt gerespecteerd. De omschrijving van de verwerking van betreffende persoonsgegevens is weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Er wordt gevraagd om een opt-in te geven voor het ontvangen van e-mail van de Shopping Awards. Uiteraard kun je je daar ook op ieder moment weer voor afmelden door middel van de uitschrijflink in iedere e-mailnieuwsbrief. De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • Het laten functioneren van de aangevraagde nominatie en verkiezing
  • Het personaliseren van de e-mailnieuwsbrief
  • Het beter laten aansluiten van de inhoud van de e-mailnieuwsbrief

 

Uitwisseling van gegevens
Het samenstellen van de e-mailnieuwsbrieven, de uitvoering van de nieuwsbriefverzending en de hosting van de gegevens kan met zich meebrengen dat persoonsgegevens gedeeld worden met gespecialiseerde partijen. In dat geval gebeurt dat op basis van een verwerkersovereenkomst waarbij deze partijen dezelfde zorgvuldigheid dienen te betrachten als Vote Company BV dat nastreeft.
 

Beveiliging persoonsgegevens
Vote Company BV zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij tijdelijk onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Vote Company BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Zodra je je uitschrijft voor de e-mailnieuwsbrief worden de gerelateerde persoonsgegevens uit de e-maildatabase van deze verkiezing verwijderd.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens die met betrekking tot Vote Company BV zijn geregistreerd in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uiteraard kun je je op ieder moment voor een e-mailnieuwsbrief uitschrijven via de uitschrijflink die onder aan iedere e-mail staat. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Vote Company BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@votecompany.nl. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vote Company BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@votecompany.nl